Wuji Hundun QiGong

Wu to nieskończoność/nicość,  Ji to nieskończony bezkres, brak polaryzacji, Hundun to chaos i otworzenie się na przepływ zastałej energii.

Forma Wuji Hundun Qigong była kultywowana i nauczana przez rodzinę Duanów od VIII wieku, gdy Duanowie służyli w straży pałacowej. Mistrz Duan Zhi Liang z Pekinu nauczył się jej od swojego dziadka, osobistego medyka cesarza w Zakazanym Mieście  Mistrz Duan Zhi Liang

Forma składa się z 18 ćwiczeń, tj. 16 form wewnętrznych, ruchu otwierającego i ruchu zamykającego.

Francesco Garripoli otrzymał przekaz tej formy Qigong osobiście od Mistrza Duana Zhi Lianga. Pierwsze szkolenie certyfikacyjne formy Wuji Hundun odbyło się w Polsce w czerwcu 2018 roku.