Rodo

RODO

W zgodzie z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych nakładających obowiązek informacyjny w sytuacji zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą oraz dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych wprowadzam następującą politykę prywatności:

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji usług oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  • Administratorem danych jest NaturMed Magda Ratajczyk.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: strefazdrowiaiharmonii@wp.pl lub zadzwoń pod numer tel. 0-604-388-618.
  • Dane osób, które skontaktowały się przez stronę internetową lub telefonicznie są gromadzone i mogą być przetwarzane w celu prowadzenia dalszej korespondencji wyłącznie przez NaturMed Magda Ratajczyk. Są one gromadzone w książce e-mailowej na serwerze, z którego korzystam poprzez zahasłowane konto.
  • Komputer, z którego korzystam w celach służbowych jest zahasłowany. Gromadzone są na nim adresy e-mail oraz dane podane w korespondencji internetowej (także adresy pocztowe, jeśli zostały podane).
  • Dane adresowe są przetwarzane poprzez umieszczenie ich na fakturach, a odbiorcą ich jest zewnętrzne biuro księgowe, które wykorzystuje je w celach rozliczeniowych. Dane z przesyłanych przelewów są przekazywane w formie wyciągów z konta biuru księgowemu.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu usługi, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usługi. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej realizację.
  • Kontakt poprzez numer telefonu lub adres e-mailowy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.