Uzdrawianie energią

Bioenergia – Qi, prana, mana, ki – to siła życiowa, która jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich żywych organizmów. To energia, która rodzi wszelkie elementy świata i jest w nich obecna. Prana ma swój dynamizm, wprawia wszystko w ruch.

Zdrowa prana porusza się lekko i swobodnie jak powietrze. Ciężka, zastała energia tworzy blokady i zastoje, a to jest początkiem wszelkiego rodzaju nierównowagi i dysharmonii ciała i umysłu.

Bioenergoterapia to metoda medycyny naturalnej polegająca m.in. na eliminacji zaburzeń w systemie energetycznym człowieka (ciała subtelne, czakry), równoważeniu energii, odblokowywaniu kanałów energetycznych w organizmie człowieka w celu wspomożenia osiągnięcia jego homeostazy i w efekcie powrotu do stanu zdrowia.

W bioenergoterapii dysfunkcja to stan zaburzenia energetycznego organizmu spowodowana brakiem energii, zastojem (blokadą energii) lub jej nadmiarem. Takie zaburzenie utrzymujące się dłuższy czas prowadzi do różnego rodzaju dolegliwości, bólu i chorób. Jest wiele form pracy z energią, m. in. uzdrawianie praniczne, uzdrawianie duchowe i inne. W uzdrawianiu energetycznym możliwe są także sesje na odległość.

Bioenergoterapia jest uznaną naturalną terapią wspomagającą, a zawód bioenergoterapeuty w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności został wpisany pod numerem 323002.