Qigong jako droga do wewnętrznej harmonii

 

 

 

 

Artykuł  opublikowany w kwartalniku „Art of beaty” w XI.2014 r.

Qigong (czyt.: czi kung) – to wschodni holistyczny system oczyszczająco – równoważący ciało i umysł, będący  profilaktyką zdrowotną, terapią wspomagającą w powrocie do zdrowia oraz drogą samorozwoju.

Qi – to naturalna siła/ energia, Gong – to praca/ dyscyplina. Qigong to wiedza i praktyka mająca ponad 5 tysięcy lat, która uczy jak wykorzystać przepływ energii dla zdrowia, równowagi wewnętrznej i harmonii.

Istnieje bardzo wiele form Qigong; obejmują one łagodne formy ruchowe, pracę z oddechem i ćwiczenia energetyczne. Nie wymagają specjalnej sprawności fizycznej i mogą go praktykować osoby w każdym wieku. Najbardziej popularną formą Qigong znaną w Polsce jest Tai Chi. 

Qigong jest jednym z elementów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, zapobiega powstawaniu zakłóceń w przepływie energii przez meridiany oraz w subtelny sposób likwiduje blokady, które już istnieją. Badania medyczne prowadzone w Chinach i na Zachodzie potwierdzają, że Qigong przyczynia się do leczenia chronicznych chorób, pomaga radzić sobie ze stresem, poprawia sprawność umysłową i fizyczną, poprawia wydolność organizmu i podnosi jakość życia. Regularna praktyka może okazać się doskonałą rehabilitacją kręgosłupa, dodatkowo wzmacnia mięśnie, stawy i ścięgna. Działa pozytywnie na układ oddechowy, krwionośny, pokarmowy, hormonalny, odpornościowy i nerwowy. Pobudza organizm do samoleczenia.

Qigong to nie tylko praca z ciałem, oddechem i energią. Jako droga rozwoju osobistego pozwala zrównoważyć wnętrze człowieka, co przyczynia się do łatwiejszego panowania nad emocjami. Emocje są nierozłączną częścią nas samych, a ich nierównowaga wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie ciała fizycznego i samopoczucie.

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej emocje są ściśle powiązane z pracą meridianów i narządów wewnętrznych.  Tłumione i niewyrażone powodują blokady w przepływie energii przez meridiany, co przekłada się na zaburzenia i dolegliwości narządów wewnętrznych i układów. Złość, gniew, agresja mają wpływ na stan wątroby i pęcherzyka żółciowego. Smutek i żal oddziaływuje na pracę płuc i jelita grubego. Stan żołądka i śledziony zależny jest od przygnębienia, rozmyślania i zamartwiania się. Na nerki i pęcherz moczowy negatywnie działa lęk, panika i życie w ciągłym stresie.

Mając wiedzę o tych zależnościach można świadomie poprzez praktykę Qigong uwolnić i równoważyć nasze emocje. Wpłynie to korzystnie nie tylko na poprawę naszego stanu psychofizycznego i zdrowia. W wyraźny sposób poczujemy także, że nasze rozbiegane myśli wyciszyły się, a zewnętrzny świat nie powoduje już tak emocjonalnej huśtawki. Przy regularnej praktyce Qigong stajemy się bardziej elastyczni, tolerancyjni, zaczynamy podchodzić do życia z dystansem. To bycie świadomym siebie, bycie uważnym na otaczający nas świat. To droga do zrozumienia siebie i innych oraz umiejętność bycia otwartym na drugiego człowieka. Bo gdy jesteśmy spokojni i zrównoważeni, wtedy łatwiej nam bez negatywnych emocji zrozumieć innych.

Qigong służy nie tylko zdrowiu. Staje się także praktyką, która pomaga nam otworzyć się na siebie samego i ludzi wokół. Pozwala otworzyć się na miłość i przebaczenie. Niech będzie więc promykiem światła, który świecąc nad naszymi świątecznymi stołami pozwoli dostrzec w sercu każdego człowieka tylko jego piękno. Zapraszam na zajęcia Qigong.