Mapa świadomości dr. Hawkinsa

Powinni tego uczyć w szkole ☺
Jaka jest różnica między mocą a siłą…
Jak różne doświadczenia kreujemy w zależności od tego, którą drogą podążamy ☺
Mapa świadomości, którą dr David R. Hawkins po raz pierwszy udostępnił właśnie w  książce „Siła czy moc” jest dla mnie esencją, na której opiera się postrzeganie wszystkiego, co w nas i wokół nas.

Mapa świadomości dr. D.Hawkinsa po raz pierwszy została opublikowana w Jego książce „Siła czy moc – ukryte determinanty ludzkiego zachowania”, która została wydana przez wydawnictwo Virgo.

Cytat: „…Miliony kalibracji wykonanych w ciągu lat badań, pozwoliły określić skalę wartości trafnie korespondującą z dobrze rozpoznanymi zbiorami postaw i emocji, zlokalizowanymi przez pola energii atraktorowych, podobnie jak w przypadku pól elektromagnetycznych, przyciągających opiłki żelaza. … Sposoby, na jakie wyrażają się różne poziomy ludzkiej świadomości, są doskonałe i dalekosiężne. Ich skutki są zarówno wielkie, jak i subtelne. Wszystkie poziomy poniżej 200 mają niszczący wpływ zarówno na jednostkę, jak i na całe społeczeństwo. Wszystkie zaś powyżej 200 stanowią twórczy wyraz mocy. Rozstrzygający poziom 200 jest osią rozdzielającą  główne sfery siły i mocy. Opisując emocjonalne powiązania pól energii ze świadomością, należy pamiętać, że rzadko kiedy przejawiają się one u danej osoby w postaci czystych stanów. Poziomy świadomości są zawsze wymieszane. Człowiek może funkcjonować na jednym z poziomów w jednej sferze życia i na zupełnie innym w drugiej sferze. Całkowity poziom świadomości jednostki jest więc sumą oddziaływań tych różnych poziomów.”

Mapa Świadomości dr D. Hawkinsa

Wizja Boga Wizja życia Poziom Log Uczucie Proces
Jaźń Jest Oświecenie 700-1000 Niewysłowione Czysta świadomość
 Wszechistniejący  Doskonałe  ↑ Pokój   600  Błogość  Iluminacja
 Jeden  Kompletne  ↑ Radość   540  Pogoda ducha  Przemienienie
 Kochający  Dobrotliwe  ↑ Miłość   500  Cześć  Objawienie
 Mądry  Sensowne  ↑ Rozsądek   400  Zrozumienie  Abstrakcja
 Miłosierny  Harmonijne  ↑ Akceptacja   350  Wybaczenie  Transcendencja
 Inspirujący  Pełne nadziei  ↑ Ochota   310  Optymizm  Intencja
 Umożliwiający  Satysfakcjonujące  ↑ Neutralność
  250  Zaufanie  Uwolnienie
 Zezwalający  Wykonalne  ↓ Odwaga  200  Afirmacja  Wzmocnienie
Obojętny Wymagające ↓ Duma 175 Pogarda Zadufanie
Mściwy Antagonistyczne ↓ Złość 150 Nienawiść Agresja
 Odmawiający  Rozczarowujące ↓ Pożądanie 125  Pragnienie  Zniewolenie
Karzący Przerażające ↓ Strach 100 Niepokój Wycofanie
Lekceważący Tragiczne ↓ Żal 75 Ubolewanie Zniechęcenie
Potępiający Beznadziejne ↓ Apatia 50 Rozpacz Rezygnacja
Pamiętliwy Złe ↓ Wina 30 Obwinianie Destrukcja
Gardzący Żałosne Wstyd 20 Upokorzenie Eliminacja

„…. Jest potwierdzone, że gruntowne przyswojenie przedstawionego tutaj materiału (przyp. „Siła  czy moc – ukryte determinanty ludzkiego umysłu”) jest w stanie podnieść poziom świadomości o około 35 punktów. Skoro rozwój świadomości w ciągu przeciętnego okresu życia ludzkiego na tym świecie wynosił jedynie pięć punktów, taki wzrost w jednostkowej uważności sam w sobie jest ogromnie korzystny. Jak pokazały też zaawansowana fizyka teoretyczna i dynamika nieliniowa, każdy pojedynczy wzrost również podnosi do pewnego stopnia świadomość wszystkich na tej planecie. Stanie się bardziej świadomym jest największym darem, jaki ktokolwiek może dać światu. Co więcej, poprzez efekt fali ten dar powraca do swojego źródła ….. poziom świadomości rodzaju ludzkiego utrzymywał się na niebezpiecznym poziomie 190 przez wiele epok, natomiast w latach 80-tych nagle przeskoczył na dobrze rokujący poziom 204. Po raz pierwszy w swej historii Człowiek stoi na bezpiecznym gruncie, z którego może kontynuować swoją drogę..”

Polecane książki dr D. Hawkinsa: „Siła czy moc – ukryte determinanty ludzkiego umysłu”,  „Przekraczanie poziomów świadomości”, „Przywracanie zdrowia” oraz „Oko w oko z Jaźnią, przed którą nic nie jest ukryte”.