Jak praktyka Qi Gong wpływa na zdrowie?

Systematyczne praktykowanie Qi Gong powoduje wzmocnienie systemu energetycznego człowieka. Pomaga kontrolować przepływ Qi/energii w ciele, zapobiega powstawaniu zakłóceń w krążeniu Qi w meridianach oraz likwiduje już istniejące blokady.

QiGong pobudza zdolność organizmu do samoleczenia, uwalniania toksyn z organizmu, ma też na celu doprowadzić do wewnętrznej równowagi i harmonii. Pomaga w radzeniu sobie ze stresem, przyczynia się do leczenia chronicznych chorób, usprawnia kondycję fizyczną, poprawia sprawność umysłową, zmniejsza poziom oddziaływania wielu chorób oraz niektóre z nich pozwala całkowicie wyeliminować. Jest doskonały na widoczne odwrócenie spadku sprawności fizycznej w starszym wieku.

Na całym świecie od wielu lat przeprowadzane są badania potwierdzające pozytywne oddziaływanie ćwiczeń Qigong na zdrowie. W USA w Kalifornii od ponad 20 lat działa Instytut Qigong, na którego stronie www.qigonginstitute.org można znaleźć szereg informacji na temat potwierdzonej skuteczności ćwiczeń Qigong dla zdrowia i terapii.

 

Poniżej linki do innych wybranych stron dot. badań na temat zdrowotnego działania praktyki Qigong.