Instytut QiGong w Kalifornii

Założycielem Instytutu Qigong  był dr Kenneth M. Sancier. 

Jego kariera jako chemika zaowocowała siedemdziesięcioma publikacjami i około dziesięcioma patentami. Kiedy przeszedł na emeryturę zdecydował się na zgłębianie Qigong. Uważał bowiem, że wiele informacji o jego uzdrawiającej mocy i poprawie zdrowia wymaga naukowych badań. 

W 1987 roku dr Sancier założył Instytut Qigong jako odrębną organizację. Została założona w 1997 roku jako organizacja non-profit. W 1999 r. dr Sancier współpracował z dr Effie Chow przy organizacji Trzeciego Międzynarodowego Kongresu Qigong, który odbył się w San Francisco.

Dr Sancier w wyniku swoich zainteresowań i eksperymentów z Qigong opublikował łącznie dwadzieścia osiem artykułów. Przeszukał literaturę i stwierdził, że prawie wszystkie badania naukowe zostały przeprowadzone w Chinach. Aby zapoznać się z badaniami w Chinach, przedstawił swoje badania na kilku międzynarodowych konferencjach w Pekinie, Szanghaju, Tokio i San Francisco.

Instytut Qigong w Kalifornii

Opracował oryginalną bazę danych Qigong, aby zebrać tę ogromną ilość informacji. Zakres bazy danych został rozszerzony o medycynę energetyczną i przemianowany na Qigong and Energy Medicine Database.

W trakcie swojego rozwoju i wczesnych lat Instytut Qigong sponsorował serię około sześćdziesięciu wykładów wygłoszonych przez dobrze wykwalifikowanych nauczycieli, praktyków i mistrzów Qigong. Wykłady te odbywały się w Palo Alto, na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco i Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco. Instytut Qigong sponsorował również Forum Naukowe, które składało się z około dwunastu naukowców, którzy badali potencjalne badania naukowe nad Qigong i recenzowali te, które zostały opublikowane. Dr Sancier opublikował 27 artykułów naukowych na temat Qigong. 

Prywatnie dr Sancier studiował Qigong z wieloma nauczycielami i opracował praktykę, która obejmowała to, czego się nauczył.  W 2008 roku dr Sancier wycofał się z aktywnego udziału w Instytucie Qigong. Tom Rogers został prezesem i dyrektorem generalnym, a Francesco Garripoli prezesem zarządu.

Sancier był pierwszym laureatem nagrody National Qigong Association Lifetime Achievement Award i otrzymał nagrodę Meritorious Activity Prize od International Society of LIfe Information Science (ISLIS).

Światowy Dzień Tai Chi i QIgong 2012 był poświęcony dr. Sancierowi za jego wkład w globalne zdrowie poprzez założenie Instytutu Qigong oraz stworzenie bazy danych Qigong and Energy Medicine. Dr Sancier zmarł w wieku 93 lat w 2013 roku.