RODO

Obowiązek informacyjny w sytuacji zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą:

  • Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji usług oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  • Administratorem danych jest Qigong Alchemy Magda Ratajczyk z siedzibą w Gdańsku  (80-340) przy ul. Gospody 14C/29.  Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: strefazdrowiaiharmonii@wp.pl lub zadzwoń pod numer tel. 0-604-388-618.
  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
  • Odbiorcami danych osobowych jest zewnętrzna obsługa księgowa.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i c) RODO.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji usługi. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej realizację.