Praca dypl.: „My w to wierzymy (…) jesteśmy swoistym impregnatem przeciwko złu”

W ramach Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego „Arteterapia – Kultura przeciw Wykluczeniu” (2011-2013) przeprowadziłam wywiady z młodymi ludźmi, którzy swoje zamiłowanie do hip-hopu w piękny sposób przenieśli w obszar działań animacyjnych. Poniżej moja praca dyplomowa, napisana pod kierunkiem dr Grażyny Walczewskiej – Klimczak, pt.:

„My w to wierzymy (…)  jesteśmy swoistym impregnatem przeciw złu”   –  istota działań animacyjnych Łukasza Wielgo i Jana Władonia.